Yhteystiedot

+358505903498

nellibakescakes@gmail.com

MIKKOLANTIE 4, 00640 HELSINKI

Y-tunnus: 2888960-6

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen reskisteriseloste. Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 24.5.2018.

TIETOSUOJASELOSTE 

Nelli Bakes Cakes  

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Nelli Bakes Cakes

Y-tunnus: 2888960-6

Osoite: Mikkolantie 4

Kotipaikka: Helsinki

Puhelin: +358505903498

Sähköposti: nellibakescakes(at)gmail.com

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nelli Varis

Osoite: Mikkolantie 4

Kotipaikka: Helsinki

Puhelin. +358505903498

Sähköposti: nellibakescakes(at)gmail.com

 

 

 

Henkilörekisterin nimi 

Asiakas – ja markkinointi rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

-Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

 

Rekisteröitävät tiedot

- Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Nimi, puhelinnumero, sähköposti, Y-tunnus,  yhteyshenkilö, osoite,  sähköposti. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

-Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

-Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

-Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjeiden yhteydessä.

-Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä

 

Henkilötietojen luovuttaminen

-Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

-Jos tuotteelle tilataan kuljetus, jonka hoitaa yhteistyökumppanini (osoite/puhelinnumero)

-Kirjanpitäjä (laskut)

-Suomen perintätoimisto (yritykset/maksamattomat laskut)

-Muille kolmansille osapuolille tietoja ei ilmoiteta ilman asiakkaan suostumusta

-Tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

A)Fyysisessä muodossa oleva aineisto

        -Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Nelli Bakes Cakesin:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

        - Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Nelli Bakes Cakesin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. lukot, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnisteet puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

 

Säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

 

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet

-Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

-Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon